niedziela, 13 października 2019

Kaplica Radzikowskich pod wezwaniem św. Józefa na cmentarzu Starym w Tarnowie


Kaplica Radzikowskich pod wezwaniem  św. Józefa na cmentarzu Starym jest jedną z najstarszych kaplic cmentarnych w Polsce. Dokładna  data budowy kaplicy nie jest znana. Wiadomo jednak, że powstała dzięki fundacji Ignacego Radzikowskiego, komisarza dóbr hrabstwa tarnowskiego w służbie Hieronima Sanguszki,  jako kaplica grobowa dla jego rodziny. Prawdopodobnie Ignacy Radzikowski przystąpił do jej budowy po śmierci swojej żony Józefy z Burskich, która zmarła przedwcześnie podczas porodu,  w roku 1805, w wieku 24 lat.

poniedziałek, 1 lipca 2019

Ksiądz Franciszek Leśniak poeta, malarz, nauczyciel

Ksiądz Franciszek Jan Borgiasz Leśniak tylko nielicznym kojarzy się z piosenką zawierającą sentymentalną refleksję nad galopadą życia i ludzkiej egzystencji „Upływa szybko życie”. Niewielu wie, że Kapłan związany był przez znaczną część swojego życia z Tarnowem i tu w Tarnowie na Starym Cmentarzu spoczywa.  Osiągnięcia jakich dokonał dla naszego miasta i diecezji w tamtym czasie nie mogą być mierzone przez pryzmat tylko tej pieśni chociaż weszła ona na stałe do naszego repertuaru narodowego i  pozostaje reprezentacyjną dla pokolenia i epoki. Stąd moje refleksje na temat Księdza Franciszka Leśniaka.

Podziękowania

Szanowni Państwo,
Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie uprzejmie dziękuje wszystkim tym, którzy swoimi głosami wsparli nasz projekt  zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok mający na celu ratowanie zabytków na Starym Cmentarzu w Tarnowie i wykonanie audio przewodnika. Tytuł projektu brzmiał „Legionistom cześć i chwała! Rewitalizacja nagrobków tarnowskich legionistów spoczywających w kwaterze zasłużonych, opracowanie i wykonanie audioprzewodnika po Starym Cmentarzu w Tarnowie ze szczególnym uwzględnieniem wkładu mieszkańców Tarnowa w odzyskanie niepodległości”.

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Akcja porządkowania zabytkowych grobowców, które nie mają właścicieli

POŁĄCZMY PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Szanowni Państwo,  Mieszkańcy  Tarnowa,
My członkowie Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie organizujemy   15 czerwca 2019 roku /sobota/ w godzinach od  9 – 12 akcję porządkowania zabytkowych grobowców, które nie mają właścicieli. Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, młodzież  i wszystkich, którym bliska jest nasza zabytkowa nekropolia.  Tarnowski Stary Cmentarz jest swoistym albumem historii Tarnowa i Polski. Ratujmy go wspólnie  dla nas i przyszłych pokoleń.  Zmarli proszą, a my nie bądźmy obojętni.
Połączymy to ze spacerkiem po cmentarzu, pokażemy grobowce które będą remontowane w tym roku, opowiemy o planach komitetu na najbliższe lata. Zabierzmy z sobą rękawiczki,  szpachelki, zmiotki i szufelki.  Szpachelki by usunąć mech, który niszczy grobowce. Trochę sprzętu jest ale może dla wszystkich nie wystarczyć. Nie zabraknie  pracy.
Pomagamy  Miejskiemu Zarządowi Cmentarzy w porządkowaniu grobów i w tym względzie otrzymaliśmy już wsparcie z niektórych  szkół średnich. Trzy szkoły  odpowiedziały na nasz apel i uczniowie wraz z nauczycielami wykonali część prac porządkowych na Starym Cmentarzu.  Są to szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie i  Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych  ul. Piłsudskiego w Tarnowie. Dziękujemy! Ta pomoc była bezcenna i wynikała z potrzeby serca. Liczymy również  na inne placówki i wsparcie w tym zakresie. To przecież  lekcje historii naszego miasta.
Prosimy też o wsparcie swoim głosem w dniach 10 – 24 czerwca   naszego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wszelkie informacje na stronie www.bo.tarnow.pl. Zagłosujcie na projekt nr 15 „Legionistom cześć i chwała”
W imieniu Zarządu KOnSC 
Ewa Filipów

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Rodzina Pilcerów

Kolejny raz tzn. po publikacji dotyczącej Szczęsnego Zaremby chcę przypomnieć inną postać i rodzinę tarnowianina Juliusza Benedykta Pilcera. Jego nagrobek znajduje się w tzw. Kwaterze Zasłużonych na Starym Cmentarzu. Ma zostać odnowiony z funduszy zebranych podczas dorocznej kwesty w dniach 1-2 listopada przez Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem.
Rodzina Pilcerów przeprowadziła się do Tarnowa z Pilzna. Urodzony tam Herman Pilcer (13.01.1861 - zmarły 11.02.1934 w Tarnowie) był lekarzem, po studiach na UJ, od 1893 r. sekundariuszem w Szpitalu Powszechnym. W roku 1900 został miejskim radnym a w 1903 zastępcą naczelnego lekarza miasta. Był ojcem Juliusza Benedykta urodzonego 24.03.1892 r. i jego siostry Marii Pilcer, zamężnej Reiss. Do roku 1914 Herman Pilcer wchodził w skład Zarządu Gminy Żydowskiej jako członek i prezes Stowarzyszenia Kupieckiego Wzajemnej Pomocy. W okresie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej służył jako komendant wojskowych szpitali kolejno: w Szczucinie (1914), Bohuminie (1915-16) i w Nowym Sączu (1916-18).

poniedziałek, 20 maja 2019

Włamanie do skarbonki

Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie pragnie Państwa poinformować o smutnym incydencie do jakiego doszło o godzinie 21. 27 dnia 14 maja 2019. Jak Państwo wiecie umieściliśmy na Starym Cmentarzu w Tarnowie skarbonkę do której wrzucać można datki na renowację tej zabytkowej nekropolii. Zarówno my jak i Miejski Zarząd Cmentarzy z którym współpracujemy ceniąc sobie tą współpracę sądziliśmy, że skarbonka spełnia wymogi i jest dostatecznie zabezpieczona przed złodziejami. Złodziej zweryfikował nasze myślenie. Udało mu się wybić szybkę podobno antywłamaniową i zabrać około 300 złotych wrzuconych tam przez ludzi dobrej woli, którym na sercu leży renowacja zabytkowych grobowców. Spłoszony nie zabrał 88 złotych i 43 groszy, które już wpłaciliśmy na konto Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem.

piątek, 1 marca 2019

Żołnierze WiN na tarnowskich cmentarzach

Artykuł Pani Marii Żychowskiej o żołnierzach WiN na tarnowskich cmentarzach znajduje się na: https://drive.google.com/open?id=1o6H2totrrxvZv9on7mP2bK_y-kZOphX1

Szczęsny Zaremba (1851-1923) - budowniczy miejski

Komitet Opieki nad Zabytkami Starego Cmentarza postanowił odnowić w 2019 r. grobowiec wybitnie dla Tarnowa zasłużonego miejskiego budowniczego Szczęsnego Zaremby. Poproszony przez panią prezes Ewę Filipów o przypomnienie kim był Zaremba czynię to z radością. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na podstawie podanej w zakończeniu bibliografii.
Szczęsny Zaremba ur. w sierpniu 1851 w Dulowej k/Trzebini, pow. Chrzanów. Do szkół uczęszczał do roku 1861 w Trzebini i w Chrzanowie. W Krakowie podjął naukę w prywatnej szkole realnej Andrzeja Józefczyka, w roku 1862 w gimnazjum św. Anny i kolejno w Szkole Wyższej Realnej, którą celująco ukończył w 1867 r. 

środa, 27 lutego 2019

Komunikat

Zarząd Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie na zebraniu w styczniu br. wybrał grobowce do remontu w najbliższym sezonie.
Są to grobowce Rodzin Zarembów, Pilcerów, Głuszaków i Jaroszów, Smalców oraz grobowiec Hanka.
Dziękujemy tym wszystkim którzy wspierają naszą działalność i przekazują pieniądze na konto komitetu.
W najbliższym czasie w okolicach głównej bramy postawiona zostanie skarbonka, wszystkie datki będą przeznaczane na remonty i inne konieczne prace na cmentarzu.
Podjęto również decyzję o utworzeniu zespołu historycznego którym pokieruje członek zarządu, prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski.