Publikacje

Publikacje o Starym Cmentarzu
 • A. Babiarz, Językowy obraz śmierci i cierpienia zawarty w epitafiach na Cmentarzu Starym w Tarnowie, Rocznik Tarnowski, 1999/ 2000, s. 193 – 203.
 • B. A.  Baczyński, Nowy Cmentarz Parafialny w Tarnowie zwany dziś Starym / Przyczynek do dziejów cmentarza/, Rocznik Tarnowski 1999/2000, s. 213 – 215. 
 • B. A. Baczyński, Mogiła rabacyjna na Cmentarzu Starym w Tarnowie, Tarnów 2017.
 • K. Bańburski, Cmentarz Stary na Zabłociu, w: Przewodnik po Tarnowie, Tarnów 2000, s. 22 – 24.
 • K. Bańburski, Cmentarz, kościół i klasztor bernardyński (1784 -1788), w: Tarnów – Zabłocie,  Tarnów, 2008, s. 221-230.
 • K. Bańburski, Początki Cmentarza Starego na Zabłociu w Tarnowie, Rocznik Tarnowski, 2001 -2002,  s. 143 – 149.
 • T. Chrzanowski, Plastyka nagrobna w Polsce /średniowiecze i renesans/ „Ziemia” t. VIII, Nagrobki w Tarnowie i Czchowie, 1977, s. 89 – 113.
 • J. E. Dutkiewicz,  Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.1, z. 13.  Powiat Tarnowski. Warszawa,  1953.
 • A. Piszowa, Cmentarz tarnowski (rękopis z ok. 1900 r. w Muzeum Okręgowym w Tarnowie).
 • S. Potępa, Fiakrem po Tarnowie, Tarnów 1989, s. 150 – 154.
 • S. Potępa, Stary Cmentarz w Tarnowie, Tarnów 1986.
 • S. Potępa, A. Sypek, M. Trusz, Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. I, Tarnów 1991.
 • A. Sypek, Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. II, Tarnów 1994.
 • A. Sypek, Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. III, Tarnów 1999.
 • A. Sypek, Stanisław Potępa, Cmentarz Stary na Zabłociu w Tarnowie, Tarnów 2001.
 • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005.
 • M. Trusz, Cmentarz Stary na Zabłociu w Tarnowie, w: Tarnów – Zabłocie,  Tarnów 2008, s.  257-288. 
 • M. Trusz, Cmentarz Stary w Tarnowie, w:  Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, s. 88-91.
 • M. Trusz, Historia Cmentarza, Rozwój Terytorialny, Zabudowa, w A.Sypek "Alejami Starego Cmentarza" Tarnów 2005, s. 11-46.
 • M. Trusz, Tarnowskie kroniki,  Zagadka nagrobka Anny Marii Radziwiłłowej na Starym Cmentarzu, Tarnów 2009, s. 29 – 36 oraz pogrzeb hetmana Jana Tarnowskiego, s. 37 – 44.

Publikacje w wersji elektronicznej
 • Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. I, Tarnów 1991. <pobierz>
 • Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. II, Tarnów 1994. <pobierz>
 • Cmentarz Stary w Tarnowie-Przewodnik cz. III, Tarnów 1999. <pobierz>
 • Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005. <pobierz>

Do odczytu załączonych publikacji można użyć przeglądarki DjVu firmy LizardTech.