Komitet

Zarząd:
  • Ewa Filipów - prezes - mail:konscefilipow@gmail.com
  •  Włodzimierz Łabno - wiceprezes
  • Janusz Cieśla - sekretarz
  • Adam Szczebak - członek
  • Ewa Stańczyk - skarbnik
W posiedzeniach zarządu uczestniczą Ryszard Lis - członek honorowy i Tadeusz Mędzelowski - szef działu historycznego.
 
Komisja rewizyjna:
  • Tadeusz Trzos - przewodniczący
  • Danuta Mazur
  • Jerzy Jakubowski
Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie jest stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców miasta – miłośników Starego Cmentarza, którzy swoim społecznym działaniem starają się, aby tej zabytkowej i unikalnej nekropolii, skrywającej  prochy ludzi zasłużonych dla Tarnowa,  przywrócić dawny wygląd i niepowtarzalne piękno. Główną troską członków KOnSC, jest więc renowacja najbardziej wartościowych architektonicznie, a zdewastowanych przez czas i często zapomnianych, grobowców znanych tarnowian, a także wraz z Miejskim Zarządem Cmentarzy dbanie o upiększanie i poprawę infrastruktury cmentarza.  Główny cel osiąga Komitet poprzez organizowanie corocznych kwest, w czasie których, dzięki ofiarności mieszkańców Tarnowa, zbierane są pieniądze na odnowę zabytkowych grobowców. W ciągu ostatnich 24 lat tarnowianie przekazali datki, dzięki którym odnowiono 54 niszczejących, zabytkowych grobowców na Starym Cmentarzu. Zarząd KOnSC pragnie ofiarnym mieszkańcom Tarnowa za ten dar serdecznie podziękować. Już dzisiaj zapraszamy Tarnowian do udziału w tegorocznej kweście, którą tradycyjnie zorganizujemy 1 listopada. Kochani Ofiarodawcy - czekamy na Was na cmentarzu z puszkami w rękach.
Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie został powołany w roku 1994 z inicjatywy późniejszego, długoletniego prezesa Antoniego Sypka przy wsparciu członków rozwiązanego w roku 1991 Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem. Organizowany  KOnSC swoją działalność zainaugurował  pierwszą kwestą już 1 listopada 1993 roku. Do 1998 roku funkcjonował jako samodzielny komitet, aby następnie zmienić statut i przekształcić się w stowarzyszenie użyteczności publicznej. W lipcu br. nowym prezesem KOnSC została wybrana pani Ewa Filipow.
Warto przypomnieć iż KOnSC kontynuuje działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem istniejącego w latach 1972-1991. Założycielem i prezesem SKOnSC był znany w Tarnowie działacz społeczny Jan Preiss.

opracował: Ryszard Lis

Dokumenty do pobrania: