Stary Cmentarz Tarnowski  
   
Historia
Antoni Sypek
Antoni Sypek
Antoni Sypek

Antoni Sypek

Antoni Sypek urodził się w Tarnowie w 1946 r. W 1966 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek historia.
Nauczyciel, wychowawca, historyk oświaty tarnowskiej, historyk miasta i regionu, działacz społeczny i samorządowy. 32 lat pracy w zawodzie nauczycielskim. Opublikował drukiem w prasie lokalnej i krajowej kilkaset artykułów historycznych. Autor takich pozycji książkowych jak:
Przewodnik po Starym Cmentarzu cz. I (1991), Przewodnik cz. II (1994), Przewodnik cz. III (2000); Karol Kaczkowski (1990); Dzieje Bursy św. Kazimierza w Tarnowie (1991); Jakub Bojko z Gręboszowa (1993); Szkoła Męska im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 1784-1966 (1994); Szkoła Żeńska im. J., Słowackiego na Grabówce (nie opublikowana); Energetyka Tarnowska (1997); III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 1897-1997 (1997); Miejska Kasa Oszczędności w Tarnowie 1861-1996 (1998); I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 1945-1966 (2001), Szkoła Podstawowa im. K. Hoffmanowej w Tarnowie 1853-2003 (2003) Mój Tarnów (2005); Współredaktor Żywota św. Kingi (1994), książki, która była prezentowana Papieżowi przed procesem beatyfikacji św. Kingi. Opracował także monografie m.in.: Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie (2000), Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie (2002).

Opracował kilkaset biogramów postaci Tarnowa i regionu. Historyk-regionalista. Autor wielu audycji radiowych i telewizyjnych, w których propagował historię miasta i regionu. Od 1996 roku prowadził w Tarnowskim Centrum Kultury lekcje historii Tarnowa i regionu dla młodzieży szkół średnich Tarnowa pt. Mała Ojczyzna. Cykl ten wysłuchało ponad 5 tysięcy młodzieży.

Działacz społeczny i kulturalny, samorządowy. Radny miasta Tarnowa w kadencji 2002-2006, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnowa. Przez szereg lat członek Komisji Młodzieżowej Oddziału Tarnowskiego PTTK, propagator turystyki górskiej i krajoznawczej. Założyciel w 1994 r. i urzędujący prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie.

Organizator corocznych kwest na rzecz ratowania zabytków na tej narodowej nekropolii. Doprowadził do restauracji wielu zagrożonych ruiną cennych nagrobków na tym cmentarzu. Współzałożyciel Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego, współautor Rocznika Tarnowskiego wydawanego przez Towarzystwo od 1990 r. Historyk genealog. Opracował wiele genealogii rodzin tarnowskich.

 
 
Copyright ©2007 www.starycmentarz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone